Zorunlu Karayolları Taşımacılık Mali

Zorunlu Karayolları Taşımacılık Mali

 Araçta seyahat eden yolcuların duraklamalarda dahil olmak üzere, kalkış noktasından varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza sonucu bedeni zarara uğraması halinde sigortalının 10.07.2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu´ndan doğan sorumluluğunu sigorta eder. Bu poliçe Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Sigortası Türkiye’ de faaliyet gösteren ve karayolu taşıma kanununun 5. maddesine göre yetki belgesi almış taşımacıların yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullandıkları araçlar için yaptırılması zorunlu bir sigortadır.

İl sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları, 100 km’ye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları ve belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehiriçi taşımalar bu kapsam dışında tutulmuştur. Ancak il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle valiliklerce veya ilgili belediyelerce farklı düzenleme yapılabilir.

* 01.07.2008 tarihinden itibaren Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası teminatları T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından, primleri ise Sigorta Şirketleri tarafından serbestçe belirlenmektedir.