Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

 Ev Sahipleri: Zorunlu Deprem Sigortanızı Yaptırdınız mı?
Deprem Sigortası, genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir. Belirtilen koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.

Aşağıda listelenen durumların sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.

 

Teminat Kapsamı
Deprem
Deprem Sonucu Yangın
Deprem Sonucu İnfilak
Deprem Sonucu Yer Kayması

Teminat Dışında Kalan Haller
Katılım Payı
Enkaz Kaldırma Masrafları
Kar Kaybı
İş Durması
Kira Mahrumiyeti
Mali Sorumluluklar ve Benzeri Başkaca İleri Sürülebilecek Diğer Bütün Dolaylı Zararlar
Her Türlü Taşınır Mal, Eşya ve Benzerleri
Ölüm Dahil Olmak Üzere Tüm Bedeni Zararlar
Manevi Tazminat Talepleri

 

Azami Teminat Limiti
DASK, her yıl yapı maliyetlerindeki artışa paralel olarak bir azami teminat limiti belirlemektedir. Bu tutar, 8 Şubat 2006 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 110 Bin YTL olarak belirlenmiştir.

Azami teminat tutarının belirlenmesinde mevcut yapı stokunun büyük bir kısmını oluşturan binaların yeniden inşa bedeli (arsa değeri hariç) dikkate alınmaktadır. Eğer yapının değeri DASK tarafından verilen teminat tutarını aşıyorsa sigortalı, aşan kısım için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı olarak ek teminat alabilmektedir.

Primlerin Tespiti
Sigorta primi tutarını 3 faktör belirlemektedir:

Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi
Binanın yapı tarzı
Meskenin brüt yüzölçümü
Sigorta primi, yüksek riskli bölgelerde daha çok, düşük riskli bölgelerde daha az olacak şekilde belirlenmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası hakkında daha detaylı bilgi almak ve priminizi hesaplamak için Doğal Afet Sigortaları Kurumu´nun resmi web sayfasını inceleyebilirsiniz.